N N Äã má»i bạn tham gia Friendster

N N van_nam_78 at yahoo.com
Tue Jul 29 08:13:20 PDT 2008


Bạn được mời tham gia vào mạng bạn bè của N N. 

Khi tham gia vào Friendster là bạn có thể liên lạc lại với
bạn cũ, gặp gỡ bạn mới, bắt đầu tạo blog, xây dựng hồ sơ
tùy chỉnh, theo dõi sinh nhật và
nhiều hơn nữa!

Bạn thậm chí vẫn có thể giữ liên lạc được khi chuyển đi xa, đổi
địa chỉ email hay làm mất điện thoại di động.

Nhấp vào bên dưới để tham gia vào mạng của N.

http://www.friendster.com/join.php?inviteref=76520494&invite=Hatn1lIfwBlRmgj58w-oQeamrwk08AzKTay097YW6VY*&lang=vi-VN

*****************************************************************
Nếu bạn không muốn nhận thông báo bằng email từ Friendster, vui lòng nhấp vào bên dưới:
http://www.friendster.com/blockemails.php?invite=eG9ycC1oYWNrZXJzQGljaXIub3Jn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman.ICSI.Berkeley.EDU/pipermail/xorp-hackers/attachments/20080729/78721529/attachment.html 


More information about the Xorp-hackers mailing list